Tokyo Photowalk in Shimokitazawa

วันนี้ได้ออกไปเดินถ่ายรูปกับเพื่อนๆ มีทั้งเพื่อนที่เป็นช่างภาพ เพื่อนที่เรียนด้วยกัน รุ่นพี่ UWC คนไทยชื่อพี่แอน และแฟนเค้าที่ทำงานที่ IDEO, Tokyo

พวกเราไปที่ Shimokitazawa แหล่งฮิปๆในเมืองโตเกียว เป็นที่ๆมีร้านอาหารสบายๆ ร้านคาเฟ่ ร้านขายของเก่าแก่ เดินช้อปปิ้ง ถ่ายรูปกันมันส์มาก รู้สึกถึงความเป็นวิถีชีวิต มีคนมาขายของบนถนน ของมือสอง อารมณ์เดินสยามยังไงอย่างงั้น

shimo.jpg

shimo2.jpg

 

Photo credits to photowalk-mates: Yu Umi, Hugo Poveda, Akemi Da Silva, Donnaya Ann and Greg Perez 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: