ความร่ำรวย 豊か คือ เพลง และถั่ว

ความร่ำรวย

ภาษาญี่ปุ่น คือคำว่า 豊か (Yu-ta-ka)

ดูไปดูมา ก็จะเห็นว่าความร่ำรวยนี้ ข้างบนคือ “เพลง” 曲 และข้างล่างคือ “ถั่ว” 豆

เลยนึกสงสัยว่าคนสมัยก่อนนี่เค้าคิดคำ และตัวอักษรจากวิถีชีวิตใช่ไหม
ถ้ามีเสียงดนตรี และได้กินโปรตีนจากถั่ว ก็คงเป็นชีวิตที่ร่ำรวยแล้วมั้ย

แต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นของเรา ขอเป็นเพลงและเมล็ดกาแฟแล้วกัน 😉

IMG_2224.JPG

ไม่ต้องมีส่วนประกอบอื่นอะไรมาก สำหรับความรำ่รวย

 

豊か (Yu-ta-ka)

ถ้าแปลว่าดิกชันนารี จะมีสองความหมายคือ
1. 
abundant; wealthy; plentiful; rich; affluent
2. very; extremely; full of; great
จริงๆแล้ว ตัวเขียน  นี้มาจากตัวอักษรดั้งเดิมที่เขียนว่า 豐
ความหมายก็คือ มี millet (ข้าวฟ่าง) เต็มไปหมดเลยอยู่บนชามที่เต็มไปด้วยถั่ว
คือภาพความอุดมสมบูรณ์ของธัญพืชเต็มไปหมดนั่นเอง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: