มิตรภาพ 3 แบบ

อริสโตเติล นักปราชญ์กรีกโบราณที่มีชีวิตอยู่ในสมัย พ.ศ. 160 (ประมาณ 2,400 ปีที่แล้ว) เคยกล่าวไว้ว่า มิตรภาพนั้นเป็นแหล่งที่มาของความสุขของชีวิต เขากล่าวด้วยคำพูดของตัวเองว่า…

“In poverty as well as in other misfortunes, people suppose that friends are their only refuge. And friendship is a help to the young, in saving them from error, just as it is also to the old, with a view to the care they require and their diminished capacity for action stemming from their weakness; it is a help also to those in their prime in performing noble actions, for ‘two going together’ are better able to think and to act.”

อริสโตเติลเห็นว่ามิตรภาพมีอยู่ 3 แบบ สองแบบแรกนั้นเป็นมิตรภาพที่เกิดขึ้นแบบไม่ได้ตั้งใจ (accidental) ซึ่งได้แก่

มิตรภาพแบบ Utility มิตรภาพแบบนี้เป็นแบบที่ต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์ โดยที่ทั้งสองฝ่ายไม่จำเป็นต้องรู้สึกดีต่อกัน ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในหมู่คนทำงาน เช่นในการทำธุรกิจ หรือเพื่อนร่วมงานในที่ทำงาน ต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์จากมิตรภาพ เป็นแบบที่ไม่ยั่งยื่น และมิตรภาพจะจบลงเมื่อผลประโยชน์สิ้นสุดลง

มิตรภาพแบบ Pleasure เป็นมิตรภาพที่ตั้งบนพื้นฐานของความสุข เกิดขึ้นจากอารมณ์ความรู้สึก (emotional) และพบเห็นได้มากในหมู่คนที่อายุน้อย เช่นในหมู่นักเรียนที่ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่นเล่นกีฬาในทีมเดียวกัน ทั้งสองฝ่ายจะได้รับความสนุกจากการทำกิจกรรมที่ทั้งคู่มีความสนใจร่วมกัน ซึ่งเป็นความสนใจในบางสิ่งบางอย่างภายนอก มิตรภาพแบบนี้จะเกิดขึ้นระหว่างที่มั้งอยู่ยังสนใจในเรื่องเดียวกัน และจะจบลงเมื่อรสนิยมหรือความสนใจของต่างฝ่ายเปลี่ยนแปลงไป

อริสโตเติลเห็นว่ามิตรภาพ 2 แบบข้างต้นนี้ ไม่ใช่มิตรภาพแบบที่ไม่ดี เพียงแต่ว่าความตื้นของระดับความสัมพันธ์นั้นส่งผลต่อคุณภาพของมิตรภาพ โดยมีมิตรภาพอีกแบบที่เป็นมิตรภาพที่ดีกว่า 2 แบบข้างต้น นั่นคือ

มิตรภาพแบบ values เป็นมิตรภาพที่ดีที่สุดในสามแบบ คือแบบที่เกิดขึ้นจากความเคารพในความคิดที่อีกฝ่ายให้ความสำคัญรวมถึงความดี (goodness) ที่มีอยู่ในตัวของอีกฝ่าย มิตรภาพแบบนี้ใช้เวลา และความไว้วางใจในการสร้าง

มิตรภาพนี้จะแข็งแกร่งขึ้นตามการเติบโตขึ้นของกันและกัน ถึงแม้จะไม่ค่อยได้ติดต่อเพื่อนประเภทนี้เป็นประจำ แต่พอได้มาพบเจอ พูดคุยกัน ก็รู้สึกใกล้ชิดและยิ่งเวลาผ่านไป ความสัมพันธ์ก็ยิ่งมีความพิเศษมากขึ้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: