ชีวิตคู่ ก็เหมือนตะเกียบ

เคยได้ยินคนเปรียบชีวิตคู่ว่าเหมือนตะเกียบมั้ย

ถึงแม้มันจะมาเป็นแพ็คคู่
แต่เวลาใช้คีบอาหาร ก็ต้องแยกห่างกันนิดนึง เพื่อให้ใช้งานได้

ถ้าไม่แยกกันเลย ก็คงคีบไม่ได้แน่ๆ 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: