“อดีตและอนาคตที่ไม่กัดเรา”

"อดีตและอนาคตที่ไม่กัดเรา" ฉะนั้นเราจะอยู่ในโลกนี้ ปัจจุบันนี้ เป็นคนธรรมดานี้ได้ โดยที่ว่า ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตชนิดที่มันจะกัดเอา ไม่มีอดีต อนาคต ชนิดที่จะทำอันตรายแก่จิตใจของเรา อดีตจึงเป็นเพียงบันทึกความจำ จะเอามาใช้เมื่อไรก็ได้ และอนาคตจึงเป็นเพียงแผนการ ของสิ่งที่เราควรจะทำที่เราร่างไว้ "ไม่หวัง" ว่าจะได้ด้วยกิเลสตัณหา เพราะเราไม่มีความโง่พอที่จะมีตัวตน หรือว่าจะได้อะไรมาเป็นของตน - พุทธทาสภิกขุ

Blog at WordPress.com.

Up ↑