“งานของฉันสนุกเป็นบ้าเลย”

วันก่อนได้อ่านหนังสือที่มีชื่อว่า "งานของฉันสนุกเป็นบ้าเลย" ซึ่งเขียนโดย Kim Jong-Sik ผู้เขียนกล่าวไว้ว่า ถ้าถึงจุดที่ไม่รู้ว่ากำลังเล่นหรือทำงานอยู่ แสดงว่าคุณประสบความสำเร็จแล้ว เปลี่ยนจากการทำงานตามคำสั่ง เป็นการทำงานด้วยความสนุก หรือทำให้สุด ๆ ด้วยความบ้า! เอาเนื้อหาสำคัญมาเล่าให้ฟัง ** เป็น Selfer คือคนที่ริเริ่มทำอะไรด้วยตัวเอง และสนุกด้วยตัวเอง ไม่ต้องรอให้ใครสั่ง ไม่ต้องรอให้ใครเข้าใจ ให้ตัวเองเป็นศูนย์กลาง (ทำด้วยตัวเอง) เข้าใจอย่างถูกต้อง (สนุกไปกับมัน) จะเข้าถึงความมุ่งมั่นได้ (บ้าทำงาน) จะไม่ตั้งเป้าหมายทั้งที่ยังไม่รู้อะไร ถ้าตอนนี้รู้สึกสนุก มีคุณค่า พอใจ นั่นคือความสำเร็จแล้ว เน้นเหตุผลมากกว่าเป้าหมาย พอเกิดความผิดพลาดขึ้น จะได้ไม่นั่งถามว่า "ทำไม" ทำไมไม่สำเร็จ ข้อ1 จงสร้างคำนิยามให้ตัวเอง Disneyland คือการสร้างความสุขให้ผู้อื่น ฉันเป็นนักการตลาด เป็นไกด์ที่ใจดี แนะนำสิ่งของที่ผู้คนจำเป็นต้องใช้ จะได้ไม่พลาด เราช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคน ข้อ2 จงคิดคำนวนอย่างรอบคอบ นอกจากทำงานได้เงินแล้ว ยังได้ คน + ข้อมูล + ความรู้... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑